Biennale Fotografii Polskiej

Biennale będzie miało charakter cykliczny i zostało pomyślane jako chęć stworzenia forum wymiany myśli i obrazów pokazujących miejsce i rolę fotografii polskiej w formie sztuki fotograficznej.

Biennale ma być również platformą wymiany doświadczenia, promocji polskiej fotografii, tej uznanej jak i zupełnie nowej oraz podniesienia rangi polskiej fotografii jako sztuki.

Główne założenia Biennale

 • Promocja wybitnych twórców fotografii polskiej.
 • Promocja młodych zdolnych fotografików polskich.
 • Zapoznanie odbiorcy z historią fotografii polskiej.
 • Promocja polskiej fotografii na świecie.
 • Propagowanie fotografii jako sztuki.
 • Nauczanie fotografii jako sztuki.
 • Wymiana doświadczeń w ramach środowisk fotograficznych.
 • Integracja polskiego środowiska fotograficznego.

Organizacja Biennale Fotografii Polskiej

 • Szesnaście wystaw własnych i zaproszonych wybitnych autorów fotografii w Polsce.

Tematyka wystaw

 • Fotografia ze zbiorów TNP – pod hasłem Zbiory Macieszy.
 • Fotografia Mistrzów – polscy zasłużeni mistrzowie fotografii.
 • Techniki specjalne fotografii.
 • Fotografia artystyczna.
 • Fotografia reportażowa.
 • Nowe zjawiska w fotografii.
 • Fotografia płocka.
 • Konkurs fotograficzny.

Przewidywane miejsca wystaw

Zostaną przedstawione w późniejszym terminie

Spotkania z autorami fotografii biorących udział w Biennale

Otwarte spotkania widzów z autorami prezentowanych wystaw podczas pierwszych dwóch dni festiwalu

Otwarty konkurs fotografii

Konkurs ogólnopolski fotografii

Otwarty slide show/diaporama

Miejsce zostanie podane w późniejszym terminie

Seminaria i wykłady z historii, teorii i doświadczenia w dziedziny fotografii

Wykład z historii polskiej fotografii – gość zaproszony, wykład na temat kondycji polskiej fotografii obecnie – gość zaproszony.

Praktyczne warsztaty z różnych dziedzin fotografii

Dwa dni warsztatów z dwoma autorami prezentowanych wystaw jako praktyczna nauka fotografii jako sztuki.

Portfolio review

Wybitni artyści fotograficy oceniać będą prace amatorów fotografów udzielając rad i wskazówek.

Termin Biennale Fotografii Polskiej – jesień 2021 roku