Konkursy fotograficzne

Konkursy fotograficzne są jednocześnie prezentacją dokonań jak i zdrową rywalizacją pomiędzy uczestnikami.

Organizacja Konkursu fotograficznego „Wiślańskie kolory” – jako konkursu otwartego Przy współpracy z Fundacją Natura 2000 Doliny Środkowej Wisły. Planowane zorganizowanie wystawy pokonkursowej.

Termin konkursu zostanie ogłoszony w lipcu 2020 roku