Nasza misja

Fundacja Fotografia Polska – Idea Bytu:

Powołanie fundacji ma na celu stworzenie silnej organizacji, skupiającej fotografów i organizacje zajmujące się fotografią, szczególnie polską oraz propagowanie dobrej polskiej fotografii, głównie artystycznej, w kraju i za granicą. Na polskim rynku sztuki fotograficznej wytworzyła się luka w zakresie odpowiedniego do rangi i znaczenia miejsca na polską fotografię. Nie ma w kraju praktycznie żadnej imprezy w postaci festiwalu, przeglądu, konkursu czy spotkania, która opierała by się w zasadniczym swym nurcie na historii i osiągnięciach obecnych polskiej fotografii. Występuje wielość różnego rodzaju imprez fotograficznych – miesiąc fotografii, targi fotografii, festiwale, spotkania – ale wszystkie charakteryzują się udziałem w przeważającej mierze artystami ze świata, a udział fotografii polskiej jest często znikomy i opiera się na prezentacji jednego, maksimum trzech polskich fotografów. Nie wyrównują tej dysproporcji wszelkiego rodzaju lokalne wydarzenia fotograficzne i wystawy indywidualne. Brak cykliczności i wyraźnie oznaczonej podmiotowości tych zdarzeń spycha polską fotografię w cień. A przecież mamy znakomitą fotografię. Historycznie nie do przecenienia są ślady pozostawione przez Konrada Brandela, Tadeusza Rzącę, Aleksandra Macieszę, Jana Bułhaka, Tadeusza Wańskiego, Tadeusza Cypriana, Edwarda Hartwiga, Witilda Dederkę i innych wielkich fotografików polskich, uznawanych również za wielkich w świecie. Późniejszy okres to czas Wojciecha Plewińskiego, Jerzego Lewczyńskiego, Krzysztofa Gierałtowskiego, polskiego reportażu socjologicznego z jego wybitnymi twórcami w osobach Andrzeja Baturo, Andrzeja Zygmuntowicza oraz Zofii Rydet czy przedstawicieli fotografii konceptualnej uprawianej przez Lachowiczów czy jazzowej z Markiem Karewiczem na czele. A przecież były jeszcze cenione i uznane grupy fotograficzne typu Zero 61, Permafo czy działająca obecnie Łódź Kaliska. Dzisiaj jest wielu znakomitych polskich fotografów, często przebywających za granicą, jak Ryszard Horowitz lub Bogdan Konopka, ale także tych, którzy tworzą w kraju. Obok ciągle obecnej fotografii artystycznej mocno wraca reportaż poprzez takich twórców jak Maciek Nabrdalik, Filip Błażejowski czy nieżyjący już Krzysztof Miller. Ponadto tworzą się zupełnie nowe kierunki fotografii związane z postępem technologicznym, z innym widzeniem otaczającego nas świata, z nowymi niekonwencjonalnie myślącymi i patrzącymi młodymi fotografami, których warto pokazywać. To wszystko ginie gdzieś w starciu z nową fotografią zagranicznych twórców. Ginie w dobie informatyzacji, technik informacji i jej wszechogarniania, w dobie, co jest paradoksem, generalnej wizualizacji. Biorąc taką sytuację pod uwagę, uznajemy, że jest miejsce i czas na działalność takiej fundacji. .

Kiedy i dlaczego

Fundacja Fotografia Polska powstała w 2018 roku w Płocku, jako organizacja pozarządowa, mająca na celu promocję fotografii polskiej jako sztuki i istotnego elementu fotografii światowej. Szczególny nacisk Fundacja chce położyć na propagowanie i promocję polskiej fotografii. Chcemy się zająć również historią polskiej fotografii, której odczuwalny brak prezentacji i znaczących publikacji przesuwa twórców wielkiej polskiej fotografii w zapomnienie. Naszym zamierzeniem jest, aby fotografia polska wróciła na należne jej miejsce w informacji, sztuce i znaczeniu w kulturze polskiej.

Cele Fundacji

Organizacja Biennale Fotografii Polskiej

Promocja i rozwój fotografii jako sztuki

Promocja polskich artystów fotografików w kraju i na świecie

Edukacja fotograficzna – teoretyczna i praktyczna

Organizacja wystaw fotografii

Współpraca ze związkami i stowarzyszeniami fotograficznymi

Współpraca z galeriami fotograficznymi

Organizacja plenerów fotograficznych

Wydawnictwo fotografii – albumy, książki

Tworzenia kolekcji, aukcje i targi fotograficzne

W jaki sposób

Chcemy stworzyć miejsce, wirtualne i realne, gdzie będzie można zobaczyć najlepszą polską fotografię w możliwie najszerszym wachlarzu.