Płockie Young Photo

Prezentacja

W prezentacji mogą brać udział osoby z powiatu płockiego i Płocka poniżej 20-stego roku życia.

Rodzaj i technika prac dowolna.

Uczestnicy prezentacji mogą przesłać maksymalnie do czterech prac pojedynczych o wymiarze dłuższego boku 2000 pikseli.

Termin nadsyłania prac – 15 sierpnia 2021 roku.

Prace należy przesłać na adres youngphoto@fotografiapolska.pl z podaniem tytułu pracy, imienia i nazwiska autora pracy oraz adresu e-mail.

Płockie Young Photo

Celem prezentacji  jest możliwość zaprezentowania swojej pracy szerszej publiczności w ramach Płockich Dni Fotografii, które będą miały miejsce w Płocku we wrześniu bieżącego roku.

Spośród uczestników prezentacji wybrany zostanie jeden uczestnik, któremu Fundacja zorganizuje wystawę w 2022 roku.

Regulamin:

1. Prezentacja będzie wystawą w ramach Płockich Dni Fotografii.

2 W prezentacji mogą brać udział osoby z powiatu płockiego i Płocka poniżej 20-stego roku życia.

3. Uczestnicy prezentacji mogą przesłać maksymalnie do czterech prac pojedynczych o wymiarze dłuższego boku  2000 pixeli .

4. Prace do należy przesłać na adres youngphoto@fotografiapolska.pl z podaniem tytułu pracy, imienia i nazwiska autora pracy oraz adresu e-mail.

5. Lista osób zakwalifikowanych do wystawy Płockie Young Photo zostanie ogłoszona na www.fotografiapolska.pl, bez indywidualnych powiadomień.

6. Wybór prac na wystawę należy do organizatora.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, utratę lub opóźnienie pracy podczas ich wysyłki.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego powielania nadesłanych prac w formie reklamowej, informacyjnej itp.

9. Lista osób na wystawie zostanie ogłoszona na stronie internetowej festiwalu.

9. Udział w prezentacji jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora wystawy.