Prezentacja Young Photo

Fundacja Fotografia Płocka organizuje prezentację Płockie Young Photo

Szanowni Państwo,

W celu propagowania fotografii wśród młodych ludzi, Fundacja Fotografia Polska organizuje konkursową prezentację młodej płockiej fotografii.

Niniejsze zaproszenie kierowane jest głównie do szkół ponadpodstawowych, a szczególnie do szkół z klasami fotograficznymi.

Wybrane prace zostaną zaprezentowane w trakcie trwania II Płockich Dni Fotografii, które odbędą się w dniach 9 – 25 września br.

W prezentacji mogą brać udział wszystkie osoby poniżej 20-stego roku życia.

Rodzaj i technika prac dowolna.

Uczestnicy prezentacji mogą przesłać maksymalnie do czterech prac pojedynczych o wymiarze dłuższego boku 2000 pixeli .

Termin nadsyłania prac – 15 sierpnia 2022 roku.

Prace należy przesłać na adres youngphoto@fotografiapolska.pl z podaniem tytułu pracy, imienia i nazwiska autora pracy oraz adresu e-mail.

Zespół kwalifikacyjny Fundacji Fotografia Polska dokona oceny i kwalifikacji prac na wystawę w ramach Płockich Dni Fotografii.

Prezentacja Płockie Young Photo

Celem projektu jest propagowanie fotografii wśród młodzieży oraz możliwość zaprezentowania autorskich fotografii szerszej publiczności w ramach Płockich Dni Fotografii, które będą miały miejsce w Płocku we wrześniu bieżącego roku.

Regulamin:

1. Prezentacja będzie wystawą w ramach Płockich Dni Fotografii.

2 W prezentacji mogą brać udział wszystkie osoby poniżej 20-stego roku życia.

3. Uczestnicy prezentacji mogą przesłać maksymalnie do czterech prac pojedynczych o wymiarze dłuższego boku 2000 pixeli .

4. Prace należy przesłać na adres youngphoto@fotografiapolska.pl z podaniem tytułu pracy, imienia i nazwiska autora pracy oraz adresu e-mail.

5. Wybór prac na wystawę należy do organizatora.

6. Lista osób zakwalifikowanych do wystawy Płockie Young Photo zostanie ogłoszona na www.fotografiapolska.pl, bez indywidualnych powiadomień.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, utratę lub opóźnienie pracy podczas ich wysyłki.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego powielania nadesłanych prac w formie reklamowej, informacyjnej itp.

9. Lista osób na wystawie zostanie ogłoszona na stronie internetowej festiwalu.

9. Udział w prezentacji jest równoznaczny z akceptacją regulaminu .

10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora wystawy.