Projekty na rok 2020

Ze zbiorów Macieszy

Prezentacja części zbiorów fotografii będących w posiadaniu Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Miejsce: TNP

Wystawa fotografii reportażowej – Zbigniew Podsiadło

Zbigniew Podsiadło mieszka i pracuje w Sosnowcu, fotografuje od 1974 roku. W 2014 roku obchodził 40. lecie pracy twórczej. W 1974 roku został przyjęty w poczet członków Okręgu Górskiego Związku Polskich Artystów Fotografików (legitymacja nr.856). W 2004 roku został prezesem Zarządu OG ZPAF oraz członkiem Zarządu Głównego ZPAF. W 2010 roku został laureatem Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie i Ochronę Kultury. W 2019 roku został ponownie uhonorowany Nagrodą Miasta Sosnowca za Upowszechnianie i Ochronę Kultury. Jest autorem i współautorem wielu wystaw fotograficznych indywidualnych, zbiorowych, poplenerowych, pokonkursowych. Brał aktywny udział w Międzynarodowych Salonach Fotograficznych (m.in.) organizowanych pod patronatem FIAP, zdobywając wiele medali, nagród, wyróżnień, dyplomów, listów gratulacyjnych. Wielokrotnie publikował swoje fotografie (m.in.) w prasie specjalistycznej: „Foto” (Polska), „Fotografia” (Polska), „Photography” (USA), „Hungaria Foto” (Węgry), „Foto Cine Expert” (Szwajcaria), „Photocommunication” (Austria), „Sowietskoje Foto” (Rosja), „Arte Fotografica” (Hiszpania), „Photography Year Book” (Anglia). Jest uczestnikiem (prowadzącym) wielu spotkań, prelekcji, sympozjów i warsztatów fotograficznych. W latach 2005–2016 był kuratorem (opiekunem artystycznym) Stowarzyszenia Miłośników Fotografii w Sosnowcu. Jest członkiem jury w konkursach fotograficznych, m.in. w „URBAN – Everyday City Life In Your Pictures”; Międzynarodowym Salonie Fotograficznym we Włoszech. Fotografie Zbigniewa Podsiadło znajdują się w zbiorach Polskiej Fototeki Narodowej.

Wykład panelowy „Sztuka fotografii”

Andrzej Zygmuntowicz jest autorem oraz współautorem wielu wystaw fotograficznych indywidualnych, zbiorowych, pokonkursowych – w Polsce i za granicą. Jego fotografie wielokrotnie były doceniane nagrodami i wyróżnieniami. W 1988 roku został przyjęty w poczet członków Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, w którym pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego ZPAF (1991- 1994), obecnie jest wiceprezesem Zarządu Głównego ZPAF (kadencja 2017-2020) oraz pełni funkcję przewodniczącego Rady Artystycznej ZPAF. W 1992 był współzałożycielem Fundacji Konkursu Polskiej Fotografii Prasowej, gdzie objął funkcję prezesa Zarządu, którą sprawował do 2003 roku. Uczestniczy w pracach jury w konkursach fotograficznych, prowadzi spotkania, prelekcje, wykłady o fotografii, jest kuratorem, komisarzem wystaw fotograficznych, jest autorem tekstów, publikacji o fotografii. Od 2005 jest wykładowcą w Uniwersytecie Warszawskim – na Wydziale Dziennikarstwa, od 1998 wykładowcą w Collegium Civitas oraz od 1989 wykładowcą w Studium Fotografii Związku Polskich Artystów Fotografików.

Konkurs fotograficzny „Wiślańskie kolory”

Konkurs otwarty we  współpracy z Fundacją Natura 2000 Doliny Środkowej Wisły.

Termin: lipiec – wrzesień, rozstrzygnięcie konkursu październik 2020

Wystawa pokonkursowa – 1 tydzień października 2020

Fotografowie płoccy

Prezentacja dorobku płockich fotografów

Warsztaty

Warsztaty fotografii reportażowej – warsztaty dwudniowe (piątek, sobota) prowadzone przez uznanego reportera fotograficznego

oraz warsztaty

“Chcę dobrze fotografować” – warsztaty dla początkujących i średniozaawansowanych –prowadzone przez doświadczonych fotografików.