Rada Fundacji

Andrzej Łukasiak

Fotograf, przedsiębiorca, zawodowo realizuje pasję życia.

Włodzimierz Rosiak

Łodzianin, związany z Płockiem od 1961 roku, Małachowiak (rocznik 1968), inżynier ochrony środowiska, praca zawodowa w JSC Consulting jako doradca.

Członek rady nadzorczej Fundacji Natura 2000 Doliny Środkowej Wisły.

Andrzej Zajdel

Urodzony w 1947 r, ukończył LO im. Władysłwa Jagiełły w Płocku, absolwent studiów na Wydziale Melioracji Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Od 1969r związany pracą zawodową z Płockiem – kierownik w Warszawskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych oraz Dyrektor Oddziału Płockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Inżynierii Miejskiej. W latach 1975-1980 Wiceprezydent Płocka. Dyrektor Przedstawicielstwa Zakładu Ubezpieczeń UNIQA w Płocku. Wiceprezes Rady Wojewódzkiej NOT, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Płocka; członek Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru; Prezes Towarzystwa Przyjaciół ZOO, Prezes Fundacji na Rzecz Odnowy Zabytków Płocka, a także Prezesem Fundacji Doliny Środkowej Wisły. W 2018r laureat nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego „Pro Mazovia”.

Zainteresowania – kino, teatr, joga