Wystawy fotograficzne

Prezentacja dorobku fotografów polskich jest nadrzędnym celem działania Fundacji. Chcemy możliwie najszerzej propagować twórczość naszych fotografów.